Sankta Apollonia

 Sta. Apollonia er tannlegefagets skytshelgen. Hun led martyrdøden i Alexandria i år 249, idét hun nektet å ville avsverge kristentroen. Romerne forlangte at keiseren skulle tilbes, ikke Gud. Før brenning på bål, ble helgenen utsatt for pinefull tortur ved at tennene hennes ble slått ut. Da fortelles det at hun ba Gud om at alle som led av tannpine skulle få lindring ved å påkalle hennes navn. En røst fra himmelen svarte: “O Kristi brud, Gud har bønnhørt deg!”

(Ref.: Astri Fredlund: Sankta Apollonia. Helgen og nødhjelper. Tapir, 1997.)