Behandling med herbst

Eksempler på behandling med herbst

Over er to behandlingseksempler på det vi betegner som behandling med herbst. Dette er en gammel behandlingsfilosofi oppkalt etter Emil Herbst.

Teknikken kan bare brukes på voksende individer, og vi bruker den på barn der alle permanente tenner er frembrudt.

Selv om håpet i sin tid var å ”forlenge” underkjeven, må man konstatere at dette nesten ikke skjer. Man får i høyden en liten posisjonsforandring for kjeveleddsgropen og en midlertidig retningsendring på veksten til oppadstigende gren av kjevebenet. Det skjer imidlertid en ikke liten ”ombygging” av det dentoalveolære komplekset i overkjeven, og behandlingen skaper en vesentlig endring i bittforholdene.

Vår aktuelle variant av Herbst-apparatur forkortes MALU (”Mandibular Anterior Locking Unit”), og er et patent utviklet av kjeveortoped Swadesh Kumar, Kongsvinger.

Behandling med Herbst
Behandlingseksempel 1:
FØR TIDLIG BEHANDLING:
 • Steilt overbitt, dypt bitt
 • Bimaxillær dentoalveolær retrusjon
 • Distalrelasjon på jekslene
 • Litt basal distalrelasjon

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Normalisere overbittet
 • Skape riktig bitt på jekslene

 

 

 

ETTER BEHANDLINGEN:
 • Ferdig resultat
  (uten trekking av noen tenner)
 
 
Behandling med Herbst
Behandlingseksempel 2:
FØR TIDLIG BEHANDLING:
 • Stort overbitt, dypt bitt, trangstilling
 • Dentoalveolær retrusjon i underkjeven
 • Distal relasjon på jekslene
 • Basal distalrelasjon

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Normalisere overbittet
 • Bedre plassforholdene
 • Skape riktig bitt på jekslene

 

 

 

ETTER EHANDLINGEN:
 • Ferdig resultat