Hva er bittfeil?

Bittfeil kan kategoriseres i 4 ulike hovedkategorier underbitt, overbitt, kryssbitt/saksebitt og trangstilling. I tillegg kan det oppstå retensjons-problemer dvs. at tenner kjører seg fast i vekstprosessen. I denne billedserien kan du lære litt om ulike typer bittfeil og hvordan de kan oppstå i vekstprosessen. På knappene over kan du finne eksempler på ulike typer behandling.

 

 • Barn ca 4 år:

  Bare melketenner, og nye tannanlegg finnes over og blant røttene til melketennene. – Kjevene er ”fulle” av tenner!
 • Barn ca 4 år:

  Bare melketenner, og nye tannanlegg finnes over og blant røttene til melketennene. – Kjevene er ”fulle” av tenner!

 

 • Barn ca 6 år:

  Seksårsjekslene er allerede frembrudt. Foran i munnen bryter nye tenner frem; først i underkjeven. Dersom man nå eller i de nærmeste årene observerer underbitt, kryssbitt/saksebitt, stor plassmangel eller store overbitt, bør barna henvises til kjeveortoped. – Jo større overbitt, jo større fare er det for at tennene skades eller ødelegges ved støt eller fall!
 • Barn ca 6 år:

  Seksårsjekslene er allerede frembrudt. Foran i munnen bryter nye tenner frem; først i underkjeven. Dersom man nå eller i de nærmeste årene observerer underbitt, kryssbitt/saksebitt, stor plassmangel eller store overbitt, bør barna henvises til kjeveortoped. – Jo større overbitt, jo større fare er det for at tennene skades eller ødelegges ved støt eller fall!

 

 • Barn ca 11 år:

  Her kan vi se retinerte hjørnetenner slik vi beskrev i forrige punkt, og såkalt aktiv fremføring må planlegges! Ved aktiv fremføring opereres små gull-lenker inn på de retinerte tennene slik at de føres frem med regulering. Prosessen kan ta relativt lang tid. I mange tilfeller klarer man å hindre at hjørnetenner retineres! Ved stor grad av plassmangel er det en fordel å henvise til kjeveortoped tidligere enn i 10 års alderen. Eksempelvis kan kjeveortoped fjerne enkelte melketenner slik at de nye hjørnetennene greier seg bedre.
 • Barn ca 11 år:

  Her kan vi se retinerte hjørnetenner slik vi beskrev i forrige punkt, og såkalt aktiv fremføring må planlegges! Ved aktiv fremføring opereres små gull-lenker inn på de retinerte tennene slik at de føres frem med regulering. Prosessen kan ta relativt lang tid. I mange tilfeller klarer man å hindre at hjørnetenner retineres! Ved stor grad av plassmangel er det en fordel å henvise til kjeveortoped tidligere enn i 10 års alderen. Eksempelvis kan kjeveortoped fjerne enkelte melketenner slik at de nye hjørnetennene greier seg bedre.
 • Barn ca 11 år:

  Her kan vi se retinerte hjørnetenner slik vi beskrev i forrige punkt, og såkalt aktiv fremføring må planlegges! Ved aktiv fremføring opereres små gull-lenker inn på de retinerte tennene slik at de føres frem med regulering. Prosessen kan ta relativt lang tid. I mange tilfeller klarer man å hindre at hjørnetenner retineres! Ved stor grad av plassmangel er det en fordel å henvise til kjeveortoped tidligere enn i 10 års alderen. Eksempelvis kan kjeveortoped fjerne enkelte melketenner slik at de nye hjørnetennene greier seg bedre.
 • Barn ca 11 år:

  Her kan vi se retinerte hjørnetenner slik vi beskrev i forrige punkt, og såkalt aktiv fremføring må planlegges! Ved aktiv fremføring opereres små gull-lenker inn på de retinerte tennene slik at de føres frem med regulering. Prosessen kan ta relativt lang tid. I mange tilfeller klarer man å hindre at hjørnetenner retineres! Ved stor grad av plassmangel er det en fordel å henvise til kjeveortoped tidligere enn i 10 års alderen. Eksempelvis kan kjeveortoped fjerne enkelte melketenner slik at de nye hjørnetennene greier seg bedre.

 

 • Barn ca 12 år:

  Her er aktiv fremføring av retinerte hjørnetenner blitt nødvendig. Gull-lenker er operert inn, og ativ fremføring kan begynne. Merk! Det er ikke gunstig å lage åpning i tannkjøttet. Derimot må det mobiliseres en lapp, og som sys tilbake. Lenken munner da ut gjennom tannkjøttet, og man kan sette en forsiktig kraft på den (regulering). Fremføringen kan ta relativt lang tid, særlig dersom den retinerte tannen ligger på gane-siden.
 • Barn ca 12 år:

  Her er aktiv fremføring av retinerte hjørnetenner blitt nødvendig. Gull-lenker er operert inn, og ativ fremføring kan begynne. Merk! Det er ikke gunstig å lage åpning i tannkjøttet. Derimot må det mobiliseres en lapp, og som sys tilbake. Lenken munner da ut gjennom tannkjøttet, og man kan sette en forsiktig kraft på den (regulering). Fremføringen kan ta relativt lang tid, særlig dersom den retinerte tannen ligger på gane-siden.
 • Barn ca 12 år:

  Her er aktiv fremføring av retinerte hjørnetenner blitt nødvendig. Gull-lenker er operert inn, og ativ fremføring kan begynne. Merk! Det er ikke gunstig å lage åpning i tannkjøttet. Derimot må det mobiliseres en lapp, og som sys tilbake. Lenken munner da ut gjennom tannkjøttet, og man kan sette en forsiktig kraft på den (regulering). Fremføringen kan ta relativt lang tid, særlig dersom den retinerte tannen ligger på gane-siden.
 • Barn ca 12 år:

  Her er aktiv fremføring av retinerte hjørnetenner blitt nødvendig. Gull-lenker er operert inn, og ativ fremføring kan begynne. Merk! Det er ikke gunstig å lage åpning i tannkjøttet. Derimot må det mobiliseres en lapp, og som sys tilbake. Lenken munner da ut gjennom tannkjøttet, og man kan sette en forsiktig kraft på den (regulering). Fremføringen kan ta relativt lang tid, særlig dersom den retinerte tannen ligger på gane-siden.

 

 • Voksen med perfekt bitt:

  Dette er grunnlaget for god funksjon! Dessuten ser det fint ut!
 • Voksen med perfekt bitt:

  Dette er grunnlaget for god funksjon! Dessuten ser det fint ut!

 

 • Voksen med overbitt klasse 2-1:

  Merk at jekselbittet er feil (forskjøvet)! Store overbitt bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsettet. Ubehandlet kan det føre til skader og funksjonsforstyrrelser.
 • Voksen med overbitt klasse 2-1:

  Merk at jekselbittet er feil (forskjøvet)! Store overbitt bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsettet. Ubehandlet kan det føre til skader og funksjonsforstyrrelser.

 

 • Voksen med overbitt klasse 2-2:

  Merk at jekselbittet er feil (forskjøvet), og at fortennene er uregelmessige, trangstilte og steile! Store overbitt og dype bitt bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsettet. Ubehandlet kan det føre til skader og funksjonsforstyrrelser.
 • Voksen med overbitt klasse 2-2:

  Merk at jekselbittet er feil (forskjøvet), og at fortennene er uregelmessige, trangstilte og steile! Store overbitt og dype bitt bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsettet. Ubehandlet kan det føre til skader og funksjonsforstyrrelser.

 

 • Voksen med trangstilling:

  Store trangstillinger bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsttet. Trangstilte tenner har selvsagt lettere for å få hull, og det er dessuten lettere å få tannkjøttsbetennelse senere i livet. Estetikken er dessuten skadelidende.
 • Voksen med trangstilling:

  Store trangstillinger bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsttet. Trangstilte tenner har selvsagt lettere for å få hull, og det er dessuten lettere å få tannkjøttsbetennelse senere i livet. Estetikken er dessuten skadelidende.
 • Voksen med trangstilling:

  Store trangstillinger bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsttet. Trangstilte tenner har selvsagt lettere for å få hull, og det er dessuten lettere å få tannkjøttsbetennelse senere i livet. Estetikken er dessuten skadelidende.
 • Voksen med trangstilling:

  Store trangstillinger bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsttet. Trangstilte tenner har selvsagt lettere for å få hull, og det er dessuten lettere å få tannkjøttsbetennelse senere i livet. Estetikken er dessuten skadelidende.
 • Voksen med trangstilling:

  Store trangstillinger bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsttet. Trangstilte tenner har selvsagt lettere for å få hull, og det er dessuten lettere å få tannkjøttsbetennelse senere i livet. Estetikken er dessuten skadelidende.

 

 • Voksen med underbitt og kryssbitt på begge sider:

  Underbitt og kryssbitt bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsettet. Underbitt og kryssbitt kan være såkalt tvangsmessige, og ubehandlet kan det føre til funksjonsforstyrrelser og asymmetri i kjevene.
 • Voksen med underbitt og kryssbitt på begge sider:

  Underbitt og kryssbitt bør behandles tidlig, dvs. i vekslingstannsettet. Underbitt og kryssbitt kan være såkalt tvangsmessige, og ubehandlet kan det føre til funksjonsforstyrrelser og asymmetri i kjevene.