Huskeliste for kjeveortopedisk diagnostikk

3 – 6 år:

    • Vurdér hjørnetannsavstandene! Obs! Intense smokkbrukere og kryssbitt!

6 – 9 år:

   • Frembrudd av 1. molarer og incisiver
    • Ektopisk frembrudd
    • Inverteringer (Interceptiv spatel under frembrudd, ellers henvise)
    • Total plassmangel for lateraler (og evt. tap av melkehjørnetennene)
   • Store overbitt (erting og traumefare)
   • Posteriore kryssbitt
    • Tvangsføring? Fortsatt fingersuging?
   • Anteriore kryssbitt (Tvangsføring?)
   • Agenesier
    • Lateraler

9 – 10 år:

   • Agenesier
    • Premolarer. Obs! Vurdér muligheten for autotransplantasjon før det er for sent!
   • Frembrudd av hjørnetenner
    • Kan de palperes? Tipper lateralene labialt? Behov for røntgen?

10 – 12 år:

   • Over- og underbitt
   • Dype bitt med palatinal påbiting
   • Trangstillinger og feilstillinger

   

  Kommentarer:

  Agenesier:

  Agenesier av 12 og 22 bør helst diagnostiseres allerede ved 7 års alder (røntgen!), slik at kjeveortopeden eventuelt kan velge å ekstrahere 52 og 62.

  Agenesi av 35, 45 og 15, 25: Man kan hevde at dette helst bør diagnostiseres allerede ved 8 års alder (bitewings)! På den måten har kjeveortopeden en reell sjanse til å velge autotransplantasjon som del av behandlingen: Neste gang pasienten blir innkalt til kontroll kan det være for sent å få satt det i verk!

  Behandling i to faser:

  Udiskutable indikasjoner for tidlige henvisninger som muliggjør behandling i to faser er:

  • Traumefare.
  • Mobbing.
  • Korreksjon av funksjonsforstyrrelser som ubehandlet vil forverre bittfeilen.
  • Overbitt som er så store at vi ikke tør vente (av frykt for ikke å komme i mål med kun én fase.

   

  Indikasjoner for tidlig behandling:

  1.     Opplevde problemer

  a.     Erting
  b.     Negativt selvbilde

  2.     Funksjon

  3.     Risiko for skade

  4.     Når tidlig behandling gir best resultat

  5.     Når utsettelse ikke betyr noen fordel

  6.     Fellings- og frembruddsproblemer

 •  

  Avvik som bør behandles tidlig, eksempler:

   

  1. Erting, negativt selvbilde

  a. Ekstreme overbitt
  b. Ekstrem trangstilling
  c. Ektopi i fronten
  d. Manglende fortenner

  2. Funksjon

  a. Leppe-, kjeve, ganespalte (LKG)
  b. Omfattende åpne bitt
  c. Svært dype bitt
  d. Underbitt, kryssbitt, saksebitt

  3. Risiko

  a. Store overbitt
  b. Tvangsføring
  c. Ektopi (særlig hjørnetenner) som kan føre til resorpsjon (særlig fortannsrøtter)

 • 4. Bedre resultat

  a. Vekstavvik i overkjeven
  b. Ekstrem plassmangel

   5. Ingen grunn til utsettelse

 • a. Inverterte fortenner

  6. Fellings- og frembruddsproblemer

  a. Sekundær retensjon og tap av 2. melkemolarer
  b. Ektopi av 1. molarer
  c. Ektopi av 13 og 23
  d. Sen utvikling og ektopi av 2. premolar

  Fellings- og frembruddsproblemer:

    • Trangstilling
     • Impakterte (”inneklemte”) tenner (for eksempel ved plassmangel etter tidlig tap av melketenner)
    • Ectopisk frembruddsretning og ectopisk retinerte tenner
     • Seksårsjeksler
     • Hjørnetenner
     • Premolarer
     • Annet (fortenner etter traumer, herunder med dilacererte røtter)
    • Noe hindrer frembruddet / Mechanical failure of eruption (MFE)
     • Ankylose (hardvevsforbindelse mellom rot og ben)
     • Overtallige tenner (som ligger i veien for nye, permanente tannanlegg)
     • Permanente tannanlegg som ligger over hverandre, (f. eks. 8’er-anlegg som ligger over 7’er-anlegg
     • Cyster eller annen patologi
    • Sekundært retinerte melketenner (f. eks. sekundært retinerte 2. melke-molarer, og med agenesi av 2. premolarer)
    • Sekundært retinerte melketenner står i veien (f. eks. kan sekundært retinerte 2. melke-molarer står i veien for 2. premolarer, skjønt denne kombinasjonen er sjelden et problem)
    • Feil posisjon av tannanlegget (posisjonsanomali, jfr. transposisjon og ectopi)
    • Primary failure of eruption (PFE) (dvs. at selve frembruddsmekanismen ikke fungerer)
    • Generelt treg tannutvikling (for eksempel av 2. premolarer)