Hva er tannregulering?

Tannregulering og kjeveortopedi

– Tannregulering er å flytte tenner.
– Kjeveortopedi er å lede et tannsett fra problemer i tidlig
vekslingstannsett gjennom tannveksling til permanent tannsett.
– På barn kan vi utnytte både ansiktsvekst og frembruddsretningen til tennene.
– På voksne kan vi bare gjøre tannregulering (og eventuelt kirurgi).

De fleste kjeveortopediske spesialistpraksiser i Norge behandler flest barn og unge. Voksne behandles også, men det er viktig å være klar over at behandlingsprosedyrene da ofte er annerledes. Det er visse begrensninger å ta hensyn til hos voksne, men også enkelte muligheter som bare gjelder for voksne (ortognatisk kirurgi).

Ansiktstyper, profil og utseende

Ansiktstypene kan grovt sett deles inn i tre typer (prognat, ortognat og retrognat), og profilen avhenger av dette. Innenfor disse inndelingene finnes ytterligere flere varianter av ansiktsvekst, noen enklere og andre mindre enkle å behandle.

Behandling tar sikte på å lede kjeveveksten på en måte som harmoniserer med ansiktstypen. Dette lar seg kun gjøre på barn og yngre tenåringer. Hos voksne vil kombinasjonen av kirurgi og tannregulering være eneste mulighet.

Kjeveveksten kan være harmonisk eller mindre harmonisk. Uten å forsøke å harmonisere kjeveveksten vil det ofte ikke være mulig å få bittet riktig og tannstillingen pen.

Fortennenes stilling og smilet

Fortennene må helst stå der de finner en naturlig balanse. En naturlig balanse er forutsetningen for et pent smil. Balansen avhenger av ansiktstypen, men kan være forstyrret av uvaner (for eksempel fingersuging), av dysfunksjoner (tungen, leppene) eller av øre-nese-hals-problematikk. Avhengig av tilstanden, kan dysfunksjoner være meget vanskelig å “bli kvitt”. Imidlertid kan enkel trening gi resultater i en del tilfeller, bare viljen er sterk nok.

Bittet, funksjonen og stabiliteten

Uten et korrekt bitt, vil tyggefunksjonen ikke være god og tannstillingen heller ikke bli rimelig stabil. Feil i bittet kan gi forstyrrelser og plager i ansiktet og kjeveleddene. Slike problemer viser seg ofte først i voksen alder.
Tennene vil aldri stå helt stille hele livet. Man snakker om naturlige aldersforandringer. Det er bare ganske få mennesker som ikke opplever at det blir mere trangt blant tennene med alderen Ikke en gang kjevenes størrelse og form forblir helt stabil.

Særlig store endringer i tannstillingen skjer imidlertid i forbindelse med veksten. Graden av endringer (ofte tiltagende plassmangel) avhenger av mange ting, blant annet ansiktstypen. Det er imidlertid ikke slik at man “alltid” må gjøre noe med det!