Interdisiplinær behandling

Eksempler på interdisiplinær behandling

Over er to eksempler på interdisiplinær behandling. Interdisiplinær behandling vil si behandling etter samordnet planlegging
og gjennomført hos flere fagpersoner.

Samarbeidet kan foregå mellom ulike tannleger (kjeveortoped, protetiker,
periodontist) eller mellom tannlege og for eksempel logoped.

Interdisiplinar Behandling
Behandlingseksempel 1:
FØR TIDLIG BEHANDLING:
  • Stor tannslitasje, korte tannkroner
  • Klar underbittstendens

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Normalisere overbittet
 • Gjenskape tannkronene med bro

 

 

 

ETTER BEHANDLINGEN:
 • Ferdig resultat (merk naturtro
  karakteriséring av tennene!)
 
 
Interdisiplinar Behandling
Behandlingseksempel 2:
FØR TIDLIG BEHANDLING:  
 • Stort overbitt
 • Tannemalje med hvite/brune flekker

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:  
 • Normalisere overbittet
 • Skape riktig bitt på jekslene
 • Gjøre tennene pene og hvite

 

 

 

ETTER BEHANDLING:
 • Ferdig resultat (i alt tre fortenner
  har fått skallfasetter i porselen!)