Ortopedisk-ortodontisk behandling

Eksempler på ortopedisk-
ortodontisk behandling

Over er 8 eksempler på ortopedisk-ortodontisk behandling. Ortopedisk-ortodontisk behandling både former og tilpasser kjevene, samt flytter tenner i behandlingstiden. Denne behandlingsformen lar seg kun gjennomføre på mennesker som vokser.

 


Ortopedisk-Ortodontisk
Behandlingeksempel 1:
FØR BEHANDLING:
 • Enkeltsidig kryssbitt
  med tvangsføring
 • Plassmangel

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Oppheve kryssbitt
 • Bedre plassen

 

 

 

ETTER EKSPANSJONEN:
 • Foreløpig resultat
 
 

 

Ortopedisk-Ortodontisk
Behandlingseksempel 2:
FØR BEHANDLING:
 • Enkeltsidig kryssbitt
 • Plassmangel

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Oppheve kryssbitt
 • Bedre plassen

 

 

 

ETTER EKSPANSJONEN:
 • Praktisk talt ferdig
 
 

 

Ortopedisk-Ortodontisk
Behandlingseksempel 3:
FØR BEHANDLING:
 • Overbitt
 • Distalrelasjon
 • Smal overkjeve med kryssbitt
  høyre side

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Oppheve kryssbitt
 • Normalisering forøvrig

 

 

 

ETTER EKSPANSJONEN:
 • Endelig resultat
 

 

Ortopedisk-Ortodontisk
Behandlingseksempel 4:
FØR BEHANDLING:
 • Stort overbitt
 • Åpent bitt
 • Smal overkjeve
 • Kryssbitt
 • Tungepress

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Korrekt bitt på jekslene
 • Korrigere overbittet og
  det åpne bittet
 • Ikke trekke noen tenner

 

 

 

ETTER BEHANDLING:
 • Endelig resultat
 
 

 

Ortopedisk-Ortodontisk
Behandlingseksempel 5:
FØR BEHANDLING:
 • Stort overbitt
 • Åpent bitt
 • Svært smal overkjeve
 • Kryssbitt
 • Stor trangstilling

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Korrekt bitt på jekslene
 • Korrigere overbittet
  og det åpne bittet

 

 

 

ETTER BEHANDLING:
 • Endelig resultat
 
 

 

Ortopedisk-Ortodontisk
Behandlingseksempel 6:
FØR BEHANDLING:
 • Smal overkjeve
 • Kryssbitt med tvangsføring
 • Trangstilling

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Utvide overkjevens bredde
 • Korrigere kryssbittet
 • Skape plass uten trekkinger

 

 

 

ETTER BEHANDLING:
 • Endelig resultat
 
 

 

Ortopedisk-Ortodontisk
Behandlingseksempel 7:
FØR BEHANDLING:
 • Distalrelasjon
 • Overbitt
 • Dobbeltsidig kryssbitt
 • En fortann for lang
  Steil (retrusiv) profil

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Gjøre tennene like lange
 • Normalisere overbitt (uten trekkinger)
 • Oppheve kryssbitt
 • Bedre plassforholdene

 

 

 

ETTER BEHANDLING:
 • Korrekt bitt
 • Gode plassforhold
 • Ingen trekkinger (best for profilen!)