Tidlig kjeveortopedisk behandling

Eksempler på tidlig
kjeveortopedisk behandling

Over er 6 eksempler på det vi kaller tidlig kjeveortopedisk behandling. Dette er en fellesbetegnelse på en rekke forskjellige behandlingstiltak, fra det helt enkle til det sammensatte. All behandling som foregår i vekslingstannsettet (der blivende tenner står ”side om side” med melketenner, går under denne fellesbetegnelsen. I praksis gjelder det barn fra 7 til 10-års alder.

I enkelte, mer sjeldne tilfeller kan tidlig behandling være eneste behandling, men oftest gjøres tidlig behandling for å oppnå vesentlige fordeler (vekst, utvikling, stabilitet, psykologi).

Den tidlige behandlingen følges gjerne opp med behandling med fast apparatur etter at alle blivende tenner er frembrudt. Denne senere behandlingen blir da gjerne enten vesentlig forenklet, går raskere, har større mulighet for å lykkes, gir mer stabilt resultat eller har færre bivirkninger.

 


Tidlig Kjeveortopedisk Behandling
Behandlingseksempel 1:
FØR BEHANDLING:  
 • Stort overbitt med tvangsføring
 • Plassmangel

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Normalisere overbittet
 • Skape riktig bitt på jekslene

 

 

 

ETTER TIDLIG BEHANDLING:
 • Ferdig resultat


Tidlig Kjeveortopedisk Behandling
Behandlingseksempel 2:
FØR BEHANDLING:
 • Overbitt, dypt bitt og trangstilling
 • Plassmangel

 

 

 

Behandlingsmål:
 • Normalisere overbittet
 • Skape riktig bitt på jekslene
 • Bedre plassforhold i begge kjever

 

 

 

ETTER EKSPANSJONEN:
 • Foreløpig resultat
 
 
Tidlig Kjeveortopedisk Behandling
Behandlingseksempel 3:
FØR BEHANDLING:
 • Smal overkjeve og trangstilling
 • Overbitt og åpent bitt
 • Plassmangel

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Øke bredden i overkjeven
 • Normalisere overbittet
 • Skape riktig bitt på jekslene
 • Bedre plassforhold i begge kjever

 

 

 

Etter all behandlingen
 • Ferdig resultat
 
 
Tidlig Kjeveortopedisk Behandling
Behandlingseksempel 4:
FØR BEHANDLING:
 • Smal overkjeve og trangstilling
 • Overbitt og åpent bitt

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Øke bredden i overkjeven
 • Normalisere overbittet
 • Skape riktig bitt på jekslene
 • Bedre plassforhold i begge kjever

 

 

ETTER ALL BEHANDLINGEN:
 • Ferdig resultat
 
 
Tidlig Kjeveortopedisk Behandling
Behandlingseksempel 5:
FØR BEHANDLING:
 • Underbitt og litt trangstilling

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:
 • Skape overbitt
 • Bedre plassforhold i begge kjever

 

 

 

ETTER TIDLIG
BEHANDLING:
 
 • Ferdig resultat
 
 
Tidlig Kjeveortopedisk Behandling
Behandlingseksempel 6:
FØR BEHANDLING:
 • Underbitt og en del trangstilling

 

 

 

BEHANDLINGSMÅL:  
 • Skape overbitt
 • Bedre plassforhold i begge kjever

 

 

 

 

ETTER EKSPANSJONEN:
 • Foreløpig resultat