Velkommen til vår nettside

I Norge (ca 5 millioner innbyggere) får omtrent 35% av barna kjeveortopedisk behandling. Omtrent 200 kjeveortopeder (godkjente spesialister) er spredt rundt omkring i landet, og disse utfører mer enn 95% av all kjeveortopedisk behandling.

I Norge brukes ”Norwegian Orthodontic Treatment Index” (NOTI) når man refunderer behandlingskostnader. Alvorlighetsgraden til de forskjellige typene bittfeil er definert i dette indekssystemet. Bittfeilene deles i følgende fire grupper: Svært stort behov, stort behov, klart behov og lite behov. I henhold til denne inndelingen, refunderer HELFO 100, 75, 40 eller 0% av Departementets takster.

De allmennpraktiserende tannlegene har en sentral plass i det kjeveortopediske behandlingssystemet, siden pasientene kun kan få refusjon dersom de henvises til en spesialist fra en allmennpraktiker.

Voksne pasienter (eldre enn 20 år) får vanligvis ikke refusjon for kjeveortopedisk behandling. Det finnes imidlertid unntak, se videre under ”Honorar og trygd”.