Kjeveortopedisk journalvedlegg

Nedenfor følger en oppstilling over henvisningstidspunkter relatert til malokklusjoner. Den er utformet som et vedlegg til pasientenes behandlingsjournal (etter. spes. i kjeveortopedi, Tor Edm. Torbjørnsen):

Vedlegget er ment å skulle følge pasientens journal fram til fullt permanent tannsett er eruptert. Den bør da ved hvert årlige, evnt. halvårlige besøk inngå som en naturlig del av den totale undersøkelsesrutinen.

Man sjekker i de ikke-skraverte feltene ved de enkelte utviklingstrinn, og krysser av med lett synlig farge. Dersom det aktuelle tannstillingsavvik finnes, krysses ved “JA”, og pasienten henvises til kjeveortoped (noteres til høyre på skjemaet). Dersom det står “JA?” i den aktuelle rubrikken, bør pasienten henvises dersom avviket er stort (f.eks. kryssbitt med tydelig sideforskyvning av haken, horisontale overbitt større enn 10 mm, åpne bitt med kun okklusjon på seksårsjekslene, plassproblemer som hindrer erupsjon, agenesi av mer enn to tenner, retinerte tenner når man ikke lenger har tro på spontant frembrudd). Ved mindre avvik, kan situasjonen avventes til neste utviklingstrinn og tidspunkt for avkryssing på skjemaet.

Ved avkryssing ved “NEI” henvises selvsagt ikke til kjeveortoped, med det skal krysses av likevel slik at man lett kan se at kontrollen er utført.

UTSKRIFTSVENNLIG SKJEMA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *